Barion Pixel

Panaszkezelés, vitarendezés, ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat:

Bármilyen panasz, sérelem esetén először vegye fel a kapcsolatot velünk.

E-mail: sutozsolt8@gmail.com

Telefon: +36-30-616-7169

A Felhasználó megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, amelyet e-mailben megtehet.

Mindemellett a Felhasználó a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölheti a XIX. pontban meghatározott elérhetőségeken. A Sütő Zsolt EV a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Felhasználó a panaszt írásban jelentette be, Sütő Zsolt EV a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

A Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A Sütő Zsolt EV székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Panasszal fordulhatnak a Fejér Megyei Békéltető Testület az alábbi elérhetőségeken 1016

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu Telefon: +36 22 510-310

Shopping Cart